Лицензирана агенция за превод и легализации на документи.
Преводи от казахски език, превод на казахски език.
Преводи от казахски език, превод на казахски език.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Превод от киргизки, преводи на киргизки.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

ТУРСКИ ЕЗИК

   Турският език (Turk dili (кратко: Turkce)) е официалния език в Турция. Принадлежи към тюркските езици. Алтернативно наименование (в тюркологията) - Turkiye Turkcesi (турски тюркски).

   Съществуват много диалекти на турския език, като основа на турския е истанбулският диалект.

   Съвременният турски език се отнася към югозападните (или западно-огузски) тюркски езици.

   Разпространение

   Турският език в Турция е роден за 65 милиона души или за почти 90 % от населението на страната.

   Най-много турскоговорящи живеят в Германия – около 2 милиона души през 2003 г.

   Понастоящем в света на турски говорят от 80 до 100 милиона души.

   История

   Съвременният турски език произхожда пряко от огузския – езикът на древните източни турски племена, населявали някога Централна Азия и изтласкани през VIII—X в. от конкуриращи (също тюркски) племена на запад. През последните няколко века турският език е бил подложен на съществено влияние на персийския и арабски езици.

   До ХХ век съществувал литературен език на Османската империя, достатъчно силно различаващ се от разговорната турска реч – османски език.

   След основаването на Турската република през 1923 г., през 30-те години, започва процес на замяна на чуждиците с турски думи. Този процес продължава и в наши дни, като в турския език все още се срещат думи от персийско-арабски произход. През XX в. се появяват нови понятия от европейските езици, най—вече от френски.

   С цел ретюркизация и модернизация на турския език през 1932 г. е създадено държавно „Дружество на турския език” („Turk Dil Kurumu”).

   Най-близки до турския в лексикален, фонетичен и синтактичен план са балкано-тюркският диалект на гагаузите, разпространен на територията на днешните Молдова, Румъния и България, както и южният диалект на кримско-татарския език. По-различни са азерският и турменски езици.

   Азбуки

   Древните източни тюрки са били племена с развита култура: като писменост те използвали тюркско руническо писмо.

   Към X в. огузите са подложени на ислямизация и приемат арабската писменост, като добавят отделни знаци, заимствани от персите. За богатия фонемен инструментариум на турския език обаче тази писменост се оказва много слабо приспособена.

   В началото на 1926 г. Кемал Ататюрк участва в конгреса на тюрколозите в Баку. Там е издигнато и искане за създаване на азбука на основата на латиницата за тюркските езици.

   От 1928 г. насам турският език използва вариант на латински шрифт, в разработката на който Ататюрк взима участие. Основа за новото изписване на думите (както и за общата реформа на езика) е истанбулският диалект.

 

Агенция за преводи и легализация на документи. Писмени преводи, устни преводи, симултанни преводи.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM