Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от узбекски език, преводи на узбекски език.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от чешки език, преводи на чешки език.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от чешки език, преводи на чешки език.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Агенция за езикови преводи. Писмен превод, устен превод, симултантен превод.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

РЕДКИ ЕЗИЦИ

   Фирма „Индикт” ЕООД насочва усилията си към преводи от и на такива редки езици като: киргизки, узбекски, казахски, азерски. Изброените езици (киргизки, узбекски, казахски, азерски) принадлежат към различни групи на тюркските езици (къпчакска, огузска). На тях говорят десетки милиони хора в регионите на Средна Азия, Кавказ, други страни в Азия и други континенти. По тази причина значението на писмените преводи от киргизки, узбекски, казахски, азерски език и на киргизки, узбекски, казахски, азерски езици е много голямо.

   Също така предлагаме и кръстосан превод на следните двойки редки езици:

      • узбекски - киргизки и киргизки - узбекски;
      • узбекски - руски и руски - узбекски;
      • киргизки - руски и руски - киргизки;
      • казахски - руски и руски - казахски;
      • казахски - турски и турски - казахски;
      • руски - турски и турски - руски.

   Голямо внимание също така отделяме на преводите от китайски и на китайски език. Възможностите за превод от китайски език и на китайски език са солидни и касаят най-различни области.

Агенция за езикови преводи. Писмен превод, устен превод, симултантен превод.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM